Освіта для ветеранів в Україні: пільги та спеціальні пропозиції

Опубліковано 18.08.2020

Для багатьох держав, які в той чи інший спосіб зазнали військових конфліктів, важливою задачею є і залишається створення ефективної системи реінтеграції ветеранів. Зважаючи на триваючий характер агресії РФ на сході України, важливо удосконалити процес реінтеграції учасників бойових дій (УБД), інвалідів війни та постраждалих учасників Революції Гідності. На жаль, відповідно до аналітичного звіту міжнародної миротворчої організації International Alert, українська система реінтеграції «є не тільки хронічно недофінансовою та ураженою корупцією і громіздкими бюрократичними процесами, але вона також заснована на досить фрагментованій схемі реінтеграційної політики». Тим не менш, значною мірою завдяки співпраці держави з неурядовими та міжнародними організаціями, саме напрямок підтримки освіти для ветеранів є досить системним і пропонує нові можливості.

У сьогоднішньому аналізі ми поговоримо про пільги для ветеранів та їхніх дітей для здобуття професійної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах, а також – про додаткові стипендійні можливості від приватного сектору та НУО.

Пільги для ветеранів та їхніх дітей, передбачені законодавством України

Згідно ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», існує дві категорії осіб, які мають право на освітні пільги.

Перша – це УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни та постраждалі учасники Революції Гідності, незалежно від їхнього віку. Порядок віднесення особи до відповідних категорій регулюється Розділом II вищезгаданого Закону, а також відповідними актами Кабінету Міністрів України (КМУ) (наприклад, Постановою КМУ «Деякі питання соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності» від 28 лютого 2018 р. №119)

Друга – діти осіб, які належать до вищевказаних категорій (включаючи дітей з сімей учасників добровольчих формувань) а також діти, один з батьків яких загинув/помер внаслідок участі в АТО або ООС; діти, які мають статус ВПО, а також ті, які проживають на лінії зіткнення. Особи, які належать до цієї категорії мають право на освітні пільги до досягнення ними 23 років.

Ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», а також Постановка КМУ «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти» від 23 листопада 2016 р. передбачають ряд форм, у яких реалізуються освітні пільги. Постанова дає більш розгорнуті дані, включаючи перелік документів, які підтверджують права осіб на такі пільги:

- Повну оплату навчання за рахунок державного або місцевого бюджетів у разі зарахування на місяця державного чи регіонального замовлення відповідно до Правил та умов прийому в межах відповідних квот. Цього року, Квота-1, встановлена на рівні 10 відсотків (але не менше одного місця) для всіх вищих навчальних закладів (ВНЗ), окрім ВНЗ, які функціонують на території Донецької та Луганської області або переміщених ВНЗ, для яких діє квота 30 відсотків). Поряд із вищевказаними категоріями осіб, на місця в рамках квоти-1 претендують й особи з інших категорій, зокрема, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким на основі регламентної комісії було відмовлено у реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) через неможливість створення для них спеціальних умов. Отже, наявність пільги не є стовідсотковою гарантією навчання на бюджеті за квотою. Також слід зауважити, що пільга не розповсюджується на заочне навчання. Оскільки в приватних ВНЗ немає державного чи регіонального замовлення, її можна використати лише у державному або комунальному закладі. Приватні ВНЗ можуть на свій розсуд приймати рішення про надання знижок на навчання особам, які належать до пільгових категорій. Для того, щоб претендувати на оплату навчання за рахунок державного або місцевого бюджету, необхідно особисто подати відповідну заяву на ім’я ректора обраного ВНЗ разом з документами, які підтверджують відповідний статус (УБД, особа з інвалідністю внаслідок війни тощо) до приймальної комісії ВНЗ.

- Пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, порядок надання яких більш детально визначається Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від 29 серпня 2018 р. Відповідно до п. 11 Постанови, особи, які мають право на пільги, мають перевагу при доступі до пільгового освітнього кредитування за інших рівних умов (результати вступних випробувань або результати навчання). Порівняно з оплатою навчання за рахунок бюджетних коштів, перевагою пільгових кредитів є можливість їхнього отримання для фінансування заочної освіти, а також отримання освіти у приватних ВНЗ.

- Першочергове переведення на державне місце. Таке переведення є обов’язковим за умови вивільнення місця в межах державного замовлення. Відповідно до інформації НУО «Юридична Сотня» із посиланням на Міністерство Освіти і Науки України, щороку після вступної кампанії вільними залишаються близько 12 відсотків місць державного замовлення у ВНЗ, однак, «за залишковим принципом» немає гарантії вступу на омріяний напрямок.

- Соціальна стипендія. Відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту», право на соціальну стипендію мають студенти денної форми навчання ВНЗ державної та комунальної форми власності. Більш детальні відомості про умови отримання, виплати та суму соціальних стипендій містяться у Постанові КМУ «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28 грудня 2016р.

- Безоплатне забезпечення підручниками за рахунок бібліотечного фонду закладів освіти

- Безоплатний доступ до мережі Інтернет, систем баз в закладах освіти та

- Безоплатне проживання в гуртожитку.


Особливі умови для вступу

Окрім низки пільг щодо зарахування до закладів професійно-технічної або вищої освіти та під час навчання в них, підзаконні акти (а саме Правила вступу 2020) встановлюють ряд особливостей для ветеранів та їхніх дітей стосовно умов вступу.

Так, особи з інвалідністю внаслідок війни не повинні складати ЗНО. Вони проходять вступні випробування у формі співбесіди та – у разі позитивного висновку співбесіди отримують право на першочергове зарахування на бюджетні місця в межах державного замовлення.

УБД та особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, проходять випробування у формі вступних іспитів та допускаються до участі у конкурсному відборі, що включає формування рейтингового списку вступників, у разі отримання балів за кожний з іспитів не менше за мінімальні бали ЗНО.

Також 2020 року вступ за результатами вступних іспитів (без складання ЗНО) дозволяється особам, які проживають на тимчасово окупованій території та території проведення АТО/ООС.

Для вступників, які мають право на зарахування до ВНЗ на підставі вступних іспитів діє так звана Квота-2, що встановлюється Міністерством освіти і науки України в межах 20 відсотків (але не менше одного місця) в межах обсягу державного замовлення та оголошується разом із загальним обсягом державного замовлення.

Варто зазначити, що також існує Квота-3, яка являє собою визначену частину регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним закладом освіти, або державного замовлення, яке фінансується за кошти місцевих бюджетів. За рахунок Квоти-3 фінансується отримання професійної або вищої освіти особами, які здобули повну загальну середню освіту на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Для закритих конкурсних пропозицій (тобто, для яких встановлюється фіксована, а не максимальна кількість місць державного або регіонального замовлення) Квота-3 може встановлюватися на рівні 50 відсотків.

За загальним правилом, вступники на основі повної загальної середньої освіти подають документи до ВНЗ в електронний спосіб. Однак, реалізація права вступу за іспитами вимагає подання до приймальної комісії обраного ВНЗ заяви та підтверджувальних документів щодо права на пільгу у письмовій формі. Через зміни у графіку вступної кампанії у зв‘язку з карантином, прийом заяв до ВНЗ цього року триватиме до 22 серпня. Вступні спити відбуваються у період з 1 до 12 серпня 2020 (на бюджет) та 13-22 серпня (на контракт). Подача документів для зарахування вступників на бюджет відбуватиметься до 31 серпня. Зарахування вступників на бюджет відбуватиметься до 5 вересня, на контракт – до 30 вересня. При цьому навчальний рік для студентів першого курсу розпочнеться з 15-17 вересня.

Інші освітні можливості для ветеранів

Стипендія імені Богдана Радченка

З 2018-2019 навчального року в Україні функціонує стипендійна програма імені Богдана Радченка (студента Національного Університету «Києво-Могилянська Академія» (НАУКМА), який пішов добровольцем на фронт та загинув 2016р.) Спочатку програма покривала лише навчання на магістерських програмах у НАУКМА. 2020 року ця стипендійна програма стала доступна ветеранам, які мають бажання навчатися у Київській Школі Економіки (КШЕ), Українському Католицькому Університеті (УКУ) та Київському Національному Економічному Університеті імені В.Гетьмана. Бажаними умовами для отримання стипендії Богдана Радченка є: відсутність диплома магістра або диплом, отриманий більше ніж 5 років тому; відсутність досвіду участі у подібних стипендіальних програмах та активна громадська діяльність.

Більш докладна інформація про стипендію доступна за посиланням.

IT-курси

За період війни на сході України різними приватними освітніми установами реалізовувалися та реалізуються освітні проекти, спрямовані на допомогу ветеранам у засвоєнні практичних IT-навичок та здобутті міжнародних сертифікатів, які дозволяють підтвердити кваліфікації та почати працювати в сфері IT. Серед них, наприклад:

 Спеціальний курс «Розробка і просування веб-проектів» від Комп’ютерної академії «Шаг», який триває 6 місяців та охоплює декілька мов програмування і роботу з базами даних. Для отримання інформації про актуальний курс, звертайтеся до Комп’ютерної академії «Шаг».

Нещодавно було оголошено конкурс на грант на курс у Полтаві.


- Періодично з'являються гранти на ІТ-навчання для ветеранів з Донецької та Луганської областей.

Проект Україна-Норвегія

Проект Україна-Норвегія здійснюється на базі українських ВНЗ за академічної підтримки норвезького університету Nord. Програма пропонує курси професійної підготовки та перепідготовки за рядом затребуваних спеціальностей, зокрема, «інформаційні технології в бізнесі», «облік та аудит в сфері послуг» або «безпека інформаційних систем». Програма розрахована на людей старшого віку, які мають не менше 10 років вислуги років. Особливостями програми є те, що, окрім ветеранів, в ній також можуть взяти участь члени їхніх сімей, а також всеукраїнський характер. Навчання здійснюється у 17 регіонах України.

Більш детально на сайті проекту.

Професійна перепідготовка за підтримки НАТО

З 2000 року НАТО підтримує в Україні реалізацію Програми підготовки колишніх військових. Курси дають можливість пройти перепідготовку за різними напрямками, зокрема, маркетинг, менеджмент, економіка підприємств, англійська мова тощо. Курси доступні у різних регіонах.

Безкоштовні курси англійської мови для колишніх військових

Курси здійснюються Британською Радою в Україні за підтримки НАТО. Більш детальна інформація за посиланням.

Отже, наразі ветерани АТО та ООС мають досить широкий спектр можливостей, які підтримуються не лише державою, але й міжнародними організаціями, приватним сектором та НУО. Шукайте нові можливості для ветеранів практично щодня у нас на сайті у розділі МОЖЛИВОСТІ.


Додати коментар