Забезпечення потреб учасників російсько-української війни на місцевому рівні (ГО "Юридична сотня")

Метою дослідження є оцінка ефективності соціального захисту та системи реабілітації і реадаптації учасників російсько-української війни через визначення кращих практик з надання комплексу соціальних послуг у різних областях України та виокремлення тенденцій у сфері соціального захисту учасників російсько-української війни і членів їхніх сімей.

April 16, 2020

За даними Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО, станом на 1 січня 2017 року внаслідок бойових дій на Сході України загинуло 3 460 військовослужбовців та близько 300 000 осіб отримали статус учасника бойових дій. Найбільша кількість загиблих, 431 особа, – з Дніпропетровської області, а найменше, 43 і 36 осіб відповідно, – з Донецької та Луганської областей.

У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та проведенням в Україні децентралізації влади, органам місцевого самоврядування надано більше можливостей та ресурсів самостійно вирішувати питання місцевого значення у різноманітних сферах суспільного життя, включаючи соціальний захист різних груп населення, у тому числі учасників російсько-української війни. Таким чином, первинною ланкою забезпечення добробуту захисників України стають місцеві органи влади.

Фокус уваги та відповідальності за втілення соціальної політики в країні поступово зміщується на області, райони, міста, селища і села та об’єднані громади. Оскільки, децентралізація влади і розширення соціальних повноважень місцевих органів влади є відносно новими реформами в Україні, які ще досі не завершились, існує реальна потреба у вивченні досвіду різних адміністративних одиниць.

Як показує практика, рівень і ефективність, зміст та якість соціальних послуг, які надаються учасникам російсько-української війни, суттєво відрізняються у кожному регіоні України. Пов’язано це не тільки із фінансово-економічними потужностями регіону, а в першу чергу з необхідністю обміну кращими практиками та прикладами успіху побудови сталої системи соціального захисту учасників російсько-української війни.

З огляду на вище сказане, ГО «ВПО «Юридична Сотня» провела власне дослідження, викладене у цьому звіті.

Метою дослідження є оцінка ефективності соціального захисту та системи реабілітації і реадаптації учасників російсько-української війни через визначення кращих практик з надання комплексу соціальних послуг у різних областях України та виокремлення тенденцій у сфері соціального захисту учасників російсько-української війни і членів їхніх сімей.

Основне завдання дослідження: напрацювання практичних рекомендацій, які стануть прикладним інструментом для проведення змін у сфері підтримки ветеранів війни на Сході та стимулювання розвитку сфери соціального захисту та соціальної реадаптації осіб, які захищали суверенітет України у ході проведення військових дій. Це дослідження є першим етапом оцінки місцевих програм соціального захисту учасників російсько-української війни, в межах якого основний акцент було зроблено на аналіз, проведений представниками громадянського суспільства. До другого етапу буде залучено представників органів державної влади та місцевого самоврядування. Кінцевим продуктом другого етапу стане публікація нового доповненого і розширеного видання аналітичного звіту

Коментарі