Дослідження щодо статусу жінок-ветеранок та сервісів, що їм надаються (Фонд Демократичні ініціативи)

Дане дослідження покликане створити доказове підґрунтя для інвентаризації та перегляду всіх послуг у регіонах з урахуванням гендерного аспекту, визначення прогалин у їх наданні, плануванні та впровадженні нових послуг; розробки систем для ефективного інформування про послуги та спрямування клієнтів до потрібних сервісів чи спеціалістів; створення інструментів для моніторингу та оцінки моделі надання сервісів ветеранам.

April 16, 2020

Подолання наслідків війни на Донбасі вимагає об’єднання зусиль держави та громадянського суспільства. Ефективне вирішення нових, невідомих раніше проблем має спиратися на обґрунтовані дані, отримані та перевірені з допомогою науково-аналітичних інструментів. Це особливо стосується такої політично чутливої теми, як адаптація до мирного життя воїнів, які служили в АТО/ООС. Хоча урядом була ухвалена Державна цільова програма з реадаптації ветеранів АТО, а на законодавчому рівні закріплені різноманітні пільги та види допомоги, суспільство постійно стикається з фактами, які свідчать про проблеми з втіленням цих норм у життя. Зокрема, поза суспільною увагою опинилися проблеми жінок-ветеранів. Це могло бути зумовлено тим, що жінки становлять меншість серед військовослужбовців. На це вказувала урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, наголошуючи, що Державна цільова програма з реадаптації ветеранів до 2022 року не врахувала інтереси 12 тисяч жінок-учасниць АТО. До того ж, попередні дослідження наших колег з промовистою назвою «Невидимий батальйон» показували, що ставлення в армії до жіноквійськовослужбовців багато в чому спирається на інерцію та стереотипи ще радянських часів.

Отже, метою Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва було вивчення проблем, потреб і запитів жінок-ветеранів АТО/ООС та отримання від них зворотного зв’язку про дієвість існуючих заходів соціальної адаптації. Дане дослідження покликане створити доказове підґрунтя для інвентаризації та перегляду всіх послуг у регіонах з урахуванням гендерного аспекту, визначення прогалин у їх наданні, плануванні та впровадженні нових послуг; розробки систем для ефективного інформування про послуги та спрямування клієнтів до потрібних сервісів чи спеціалістів; створення інструментів для моніторингу та оцінки моделі надання сервісів ветеранам.

На основі дослідження у трьох пілотних областях – Дніпропетровській, Донецькій та Львівській – буде розроблено модель сервісів, що поєднуватиме наявні та запропоновані нові послуги.
Презентацію результатів дослідження та вироблених рекомендацій було проведено 12 березня 2020 р. в інформаційному агентстві «Укрінформ» за участі представниць ветеранських організацій, представників Міністерства у справах ветеранів України, Фонду Східна Європа та Посольства Великої Британії в Україні.

Звіт підготовлено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва за результатами дослідження щодо статусу жінок-ветеранок та сервісів, що їм надаються, на замовлення Фонду Східна Європа в межах проєкту «All4One: комплексна програма психологічної та менторської підтримки ветеранів», який виконується Фондом Східна Європа за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Коментарі