Аналітичний звіт Юридичної сотні "Судові справи захисників"

Аналіз судових справ, позивачами в яких є учасники російсько-української війни за період з березня 2014 року до березня 2018 року включно.

April 16, 2020

Юридична сотня розпочинала свою роботу саме як організація юристів-волонтерів, які зголосились надавати правову допомогу учасникам російсько-української війни.

Вже згодом, реагуючи на виклики сьогодення та потреби наших захисників, організація значно розширила коло своєї діяльності. Проте і надалі залишається комплекс проблем, які, на жаль, вирішуються лише в судовому порядку.

У правовій державі найбільш ефективним і, водночас, легітимним механізмом захисту права є саме судовий захист. Судова практика є лакмусовим папірцем, який показує, які проблеми є у реалізації положень чинного законодавства, або ж які суспільні відносини потребують додаткового правового регулювання (у випадку наявності правових прогалин чи колізій у законодавстві).

Важливим завданням є виявлення та подальша систематизація тих проблем, з якими наші захисники звертаються до суду, щоб відновити чи встановити справедливість. Така аналітика допоможе дослідити ефективність законодавчого регулювання, яке стосується військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей.

На п’ятому році війни законодавча база все ще потребує адаптації відповідно до актуальних потреб учасників російсько-української війни. Завдяки великій кількості дзвінків на гарячу лінію ми бачимо проблеми, які турбують наших захисників. Постає питання, чи всі вони потребують саме судового врегулювання, чи певні проблеми можна вирішити шляхом законодавчих змін? Водночас, попри значну кількість законодавчих змін, кількість судових справ щодо захисту порушених прав ветеранів не зменшується.

Саме з метою вирішення цієї проблеми було підготовлено аналітичний звіт. Він буде корисним в першу чергу для учасників бойових дій, ветеранів та членів їх сімей, які обстоюють свої права, а також для юристів, адвокатів, правозахисників. Викладені рекомендації будуть доведені до відома уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування.

Структурно звіт складається зі вступу, переліку умовних скорочень, чотирьох розділів, висновків та рекомендацій. Кожен розділ містить аналіз та посилання на рішення судів різних інстанцій, якими було задоволено позовні вимоги (позитивна судова практика) або відмовлено у їх задоволенні (негативна судова практика).

Коментарі