Коростенський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

0 голосів
Останні зміни: 17.09.2019
Фахівці:
штатний працівник центру. юридична допомога - 9 Загальна кількість фахівців: 9 особи.
Розклад:
пн.-пт. з 9:00 до 18:00 без перерви. сб.-нд. вихідні

Основними завданнями Регіонального центру є:

 1. підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення(правопросвітництво);
 2. надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;
 3. забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

Регіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:

 1. забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно доположень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,адміністративного затримання чи адміністративного арешту, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;
 2. забезпечує захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду;
 3. укладає контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року №8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року №1214);
 4. отримує від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги;
 5. приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
 6. приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги;
 7. видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон), у разі необхідності скасовує їх в установленому порядку;
 8. приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані Регіональним центром;
 9. залучає у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідногоправа, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими;
 10. приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснює перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;
 11. забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;
 12. здійснює моніторинг та оцінювання забезпечення підпорядкованими йому місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри):
  • проведення правопросвітницької роботи;
  • надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України;
 13. здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та у разі отримання згоди відповідного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу - оцінювання якості її надання;
 14. організовує підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, працівників Регіонального та місцевих центрів;
 15. подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 16. узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 17. надає місцевим центрам консультаційно-методичну допомогу з питань, пов'язаних з наданням безоплатної первинної правової допомоги у кримінальномупроцесі;
 18. забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;
 19. подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів Координаційному центру;
 20. збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 21. забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;
 22. спрямовує, координує та контролює діяльність місцевих центрів;
 23. проводить перевірки діяльності місцевих центрів у порядку, затвердженому Координаційним центром;
 24. розробляє, затверджує та забезпечує виконання регіональних планів надання безоплатної правової допомоги.

Оцінити роботу організації