Українці хочуть бачити ветеранів у владі – Дослідження

42% опитаних громадян вважають, що ветерани АТО/ООС повинні бути залученими до політики.

September 11, 2019

Навесні і влітку 2019 року ГО «Студена» провела дослідження щодо ставлення громадян до ветеранів, а також про рівень залученості ветеранів до громадського і політичного життя.

Загалом Відповіді жінок і чоловіків не є статистично відмінними. Серед них 19% обрали політику і державного, і місцевого рівнів; трохи менше, 16% - залученість до політики державного рівня; приблизно 7% - до політики місцевого рівня. Проти долучення ветеранів до політики висловилися 30% респондентів.

Відсоток тих, яким важко відповісти на це запитання є досить високим – аж 25%. Це може свідчити про брак суспільних дискусій щодо ролі ветеранів у політиці тощо.

Розглядаючи вікові особливості ставлення до ветеранів у політиці, дослідники виявили, що респонденти середнього і старшого віку (30-69 років) більш схильні підтримувати думку про 42% опитаних громадян вважають, що ветерани АТО/ООС повинні бути залученими до політики.ветеранів у політиці як державного, так і місцевого рівнів, ніж молодь віком 18-29 років: близько 20% проти 11%. Натомість респонденти із наймолодшої вікової групи більшою мірою не визначилися у своїй відповіді, або взагалі відмовляються відповідати (27% загалом).

Якщо говорити про довіру до ветеранів в політиці, то маємо наступні цифри.
44% опитаних вважають, що ветеранам АТО, які долучаються до політичного життя в країні, варто довіряти. Якщо розглядати гендерні особливості довіри, то чоловіки більшою мірою схильні повністю довіряти ветеранам (20%), ніж жінки (15%).

Приблизно чверть опитаних (26%) загалом вважають, що ветеранам не варто довіряти. Трохи більший відсоток (27%) не мають думки із цього приводу, причому жінки більшою мірою, ніж чоловіки.

Дослідження показало, що західний регіон України значно більше підтримує ідею довіри ветеранам, які долучаються до політичного життя країни. Східний регіон найпопулярнішою відповіддю має «важко сказати». Мешканці сіл більше довіряють ветеранам у політиці, ніж міське населення.

Соціологічне дослідження складалося із двох частин: кабінетної та польової (емпіричної).

Емпірична частина дослідження проводилася із використанням якісних і кількісних соціологічних методів. Польова частина роботи тривала протягом весни-літа 2019 року. Вона включала такі етапи: побудова вибірки та пошук респондентів і респонденток, проведення інтерв’ю, його розшифрування, аналіз інтерв’ю та написання звіту.

Польовий етап дослідження тривав з 24 травня по 07 червня 2019 року. Загалом у рамках дослідження було проведено 2021 інтерв’ю з респондентами, які проживають у 110 населених пунктах України. У сільській місцевості було опитано 719 респондентів.

Це дослідження було представлене ГО «Студена» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Проведення цього дослідження стало можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст продукції є винятковою відповідальністю ГО «Студена» та не обов’язково відображає погляди USAID або уряду США.

Коментарі