Можливість для дітей АТОвців зі Львова отримати допомогу на оздоровлення

0 голосів
з 30.07.2019 по 29.09.2019

Триває прийом пакетів документів на отримання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення для дітей (рідних, усиновлених), які є дітьми учасників антитерористичної операції (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні – мешканців м. Львова зареєстрованих у м. Львові а також м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі, при умові, що у відповідних місцевих бюджетах не передбачено коштів для надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні.

У деяких випадках дія положення поширюється на дітей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, та Героїв Небесної Сотні, яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України, які не зареєстровані у м. Львові, у разі, якщо ці діти та їх загиблі (пропалі безвісти, померлі) батьки були зареєстровані у м. Львові на день загибелі (смерті) а також м. Винники, смт. Рудно та смт. Брюховичі.

Матеріальна допомога надається дітям до 18 років (станом на день подання заяви про надання одноразової матеріальної допомоги).

- Дітям осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, та Героїв Небесної Сотні, яким надано статус члена сім’ї загиблого – 4000 грн. на кожну дитину.

- Дітям (без надання статусу), один з батьків яких помер – 4000 грн. на кожну дитину.

- Дітям з інвалідністю учасників антитерористичної операції (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності – 5000 грн. на кожну дитину.

- Дітям учасників антитерористичної операції (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності, які визнані особами з інвалідністю внаслідок війни – 3000 грн. на кожну дитину.

- Дітям учасників антитерористичної операції (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), які впродовж 2019 року (станом на день подання заяви про надання одноразової матеріальної допомоги) безпосередньо брали/беруть участь у проведенні антитерористичної операції не менше 45 днів, дітям з сімей учасників антитерористичної операції (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), у яких на вихованні є четверо і більше дітей віком до 18 років (а також дітей, які навчаються у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання, до досягнення ними 23 років і не мають власних сімей, незалежно від їхнього місця проживання або реєстрації, не перебувають на повному державному чи недержавному утриманні), дітям постраждалих учасників Революції Гідності – 2000 грн. на кожну дитину віком до 18 років.

- У разі, якщо дитина учасника антитерористичної операції (у тому числі бійця-добровольця, якого визнано таким за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалого учасника Революції Гідності належить одночасно до кількох категорій дітей, надається одноразова матеріальна допомога у більшому розмірі.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги один з батьків дитини (дітей) або уповноважений представник (опікун тощо) подає до Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій заяву, до заяви додаються такі документи (залежно від категорії дитини (дітей)( копія та оригінал):

- Копія паспорта заявника (1, 2, 10, 11, 12 сторінки).
- Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
- Інформація про рахунок у банківській установі.
- Копія свідоцтва про народження дитини (дітей).
- Довідка(-и) з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 2, дійсна протягом одного місяця з моменту видачі) учасника антитерористичної операції (у тому числі бійця-добровольця, якого визнано таким за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалого учасника Революції Гідності та його дитини (дітей).
- Копія свідоцтва про смерть.
- Копія посвідчення (довідки) про надання статусу члена сім’ї загиблого, виданого (виданої) у встановленому законодавством України порядку.
- Копія документа, на підставі якого надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України.
- Копія довідки та інші письмові документи, які підтверджують, що учасник антитерористичної операції пропав безвісти або оголошений померлим, видані та скріплені печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства оборони України (військовими частинами, військовими комісаріатами тощо), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами).
- Копія посвідчення учасника бойових дій (особи з інвалідністю внаслідок війни), виданого у встановленому законодавством України порядку.
- Копія довідки встановленого зразка згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413 “Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення“ про безпосередню участь в антитерористичній операції (для учасників
- Копія посвідчення учасника бойових дій (бійця-добровольця), виданого Львівською обласною радою.
- Копія довідки керівника добровольчого формування про особу-заявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування у районах проведення антитерористичної операції.
- Копія посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності.
- Для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції (у тому числі бійців-добровольців), постраждалих учасників Революції Гідності подається копія документа, на підставі якого видано посвідчення інваліда війни.
При поданні копій відповідних документів, уповноважений працівник Центру, під час прийому, звіряє копії цих документів з оригіналами, та засвідчує відповідність цих копій.

Останнім днем подання заяви про надання одноразової матеріальної допомоги є 29 вересня 2019 року.

Інформація від Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій.


Оцінити можливість