Грант для підтримки ветеранів АТО/ООС в Дніпропетровській області

0 голосів
з 19.03.2020 по 31.03.2020

ООН оголошує конкурс грантових заявок, направлений на пілотування проекту місцевої системи підтримки ветеранів АТО/ООС за принципом рівний-рівному у громадах Дніпропетровської області.

Цей конкурс може бути актуальним для громадських організацій, які здійснюють діяльність на території зазначеної області.

Деталі про проект:

Цей конкурс заявок пов’язаний з відбором однієї громадської організації та направлений на пілотування проекту місцевої системи підтримки ветеранів АТО/ООС за принципом рівний-рівному у громадах Дніпропетровської області, що базуватиметься на таких напрямах діяльності:

• Організація та налагодження діяльності груп самодопомоги ветеранів АТО/ООС за принципом «рівний рівному»

Успішна організація буде визначати формат зустрічей та програму для груп самодопомоги та необхідні ресурси для зустрічей. Ключовою буде роль лідера/лідерки групи самодопомоги. Лідером групи самодопомоги повинна бути людина з відповідними знаннями та рівнем підготовки, а також обов’язково представляти ветеранську спільноту на місці. За потреби, діяльність груп самодопомоги може включати організацію рекреаційних заходів (ретрітів).

• Запуск програми менторства ветеранів АТО/ООС для молоді у складних життєвих обставинах

Через програму менторства ветеран/ветеранка АТО/ООС буде виконувати роль ментора для учнів або студентів. Програма може втілюватися у співпраці з навчальними закладами, опорними навчальними закладами, технікумами, інтернатами, будинками дитячого типу, тощо.

Програма менторства повинна допомагати як самим ветеранам та ветеранкам АТО/ООС відновити відчуття сенсу та ефективно поділитися знаннями та досвідом, так і допомагати молоді здобути необхідні інструменти, щоб досягти успіху у поставлених перед собою завданнях.

Програма може працювати як у груповому форматі, форматі інтенсивного навчання, включно з фізичною підготовкою, так і у форматі індивідуальних зустрічей ментора-підопічного. Проте кінцевий формат програми менторства, який найкраще підходитиме до контексту, буде визначати успішна організація.

Важливо, для успішності програми менторства, організація повинна прописати у своїй грантовій заявці деталізований підхід до втілення програми. Наприклад, опис програми менторства може включати, але не обмежуватися наступним: формат відбору менторів та підопічних, створення бази даних менторів та підопічних, напрацювання цілей та плану роботи для окремих менторів та підопічних, систему моніторингу.

• Організація та проведення спортивних подій для/за участі ініціативи ветеранів АТО/ООС

Проведення спортивних змагань, подій та заохочення участі ветеранів та ветеранок у вже існуючих спортивних змаганнях та подіях. Важливо, що спортивні змагання та події мають проводитися у громаді реалізації проекту та залучати доступні громаді ресурси. Спортивні події повинні передбачити залучення учасниць/учасників груп самодопомоги та менторської програми.

Очікується, що відібрана організація налагодить свій робочий процес за вищезгаданими напрямками роботи таким чином, щоб кожен напрям очолював профільний лідер. Лідери напрямів повинні мати відповідні практичні навики та знання, що стосуватимуться як тематики напряму, так і загальних навиків проектного менеджменту, фасилітації, проведення тренінгів, тощо. Відповідно, у проектній команді очікується мінімум три лідери напрямів в організації.

У свою чергу, кожна громада матиме координатора роботи за усіма напрямами на місцях. Координатори на місцях будуть курувати роботу по всіх напрямах у відповідній громаді, у тісній співпраці з лідерами напрямків. Важливо, щоб координатор/ка роботи на місці знаходилась/знаходився фізично у громаді реалізації проекту.

Попри вказані вище основні напрями діяльності, організація заохочується пропонувати додаткову необхідну діяльність з ветеранами/ветеранками АТО/ООС, сім’ями ветеранів, сім’ями загиблих, волонтерами, тощо.

Інші практичні завдання, які очікуються від організації:

• У всіх напрямах діяльності потрібно приділяти особливу увагу включенню жінок із ветеранської спільноти і, відповідно, планувати діяльність за напрямами.

• Співпраця з державною владою на обласному рівні, співпраця з місцевою владою на рівні міст, ОТГ, тощо.

• Моніторинг потреб ветеранської спільноти у громадах реалізації даного проекту, особливо що стосується потреб пов’язаних з довгостроковою реінтеграцією у громаду

• Ефективна співпраця та регулярна координація між лідерами напрямів та координаторами у громаді

• Експертна підтримка у дизайні та імплементації інших активностей у сфері ветеранських справ у Дніпропетровській області, але не тільки

Очікувані результати

 • Мінімум одна група самодопомоги функціонує, регулярно зустрічається у кожному з міст (Новомосковськ, Нікополь та Павлоград, список громад може продовжуватися), та має сталий склад учасників та учасниць (від 5 до 20 учасників та учасниць)
 • Мінімум 12 ветеранів та ветеранок стали менторами для молоді (для мінімум 20 осіб, з них – для 50% дівчат)
 • Мінімум 3 ветерани/ветеранки у кожному з міст (Новомосковську, Нікополі та Павлограді (список громад може продовжуватися) завершили програму стажування
 • Мінімум 3 міні-ініціативи, та 3 малі проекти підтримано ПРООН за результатами моніторингу потреб ветеранської спільноти у громадах реалізації даного проекту
 • За підсумком 2020, усі напрями роботи мають включати жінок, як учасниць та менторок.
 • Мінімум по 1 спортивній події організовано для/за участі ініціативи ветеранської спільноти, подія висвітлена у медіа.

Детальні кількісні та якісні індикатори щодо очікуваних результатів будуть напрацьовані разом з відібраною організацією.


Вимоги до конкурсантів:

Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проектні пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

 • бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на території України не менше одного календарного року;
 • мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048);
 • мати не менше 1 року досвіду у роботі з ветеранською спільнотою; досвід роботи на території цільових громад проекту зокрема або ж на території Дніпропетровської області буде суттєвою перевагою; при подачі, організації потрібно надати приклади успішної реалізації проектів;
 • якщо, як зареєстрована, організація має менше 1 року досвіду роботи з ветеранськими спільнотами, комісія може розглянути таку заявку за умов надання підтвердження діяльності з ветеранськими спільнотами, яка велась до офіційної реєстрації;
 • якщо організація має додатковий досвід роботи з ветеранськими спільнотами, що здійснювалась ще до офіційної реєстрації - це буде додатковою перевагою, за умови наданого підтвердження такої діяльності;
 • мати підтверджений досвід впровадження щонайменше одного проекту та звітування за ним; підтверджений досвід впровадження проекту або проектів за тематикою конкурсу буде суттєвою перевагою;
 • мати не менше 25% працівників організації, що належать до ветеранів, добровольців, волонтерів, членів родин загиблих;
 • організація має досвід у роботі мінімум за однієї з наступних тематик: за підходом рівний рівному, досвід реалізації програм менторства, спортивних подій для ветеранів, організації та надання психологічної допомоги ветеранам та/або їх сім’ям, реінтеграція ветеранів та/або сімей ветеранів у громаду, або подібного характеру діяльності;
 • мати серед фахівців організації психологів та консультантів, які мають досвід роботи з ветеранами АТО/ООС, волонтерами АТО/ООС, сім’ями загиблих тощо; альтернативно, для реалізації цього проекту, організації можуть подаватися у партнерстві, і таким чином забезпечити присутність відповідних фахівців та необхідної експертизи у проектній команді;
 • мати відповідних фахівців та персонал проекту для його успішної реалізації;
 • буде значною перевагою, якщо організація представлена (або має намір бути представленою) у Раді ветеранів при Дніпропетровській ОДА та має налагоджену комунікацію з Управлінням у справах ветеранів при Дніпропетровській ОДА (що має бути підтверджено листами-рекомендаціями


Фахівці, залучені до виконання проекту, повинні відповідати наступним вимогам:

 • Проектна команда щонайменше має складатися з: координатора проекту (відповідального за загальну координацію імплементації проекту та подання відповідних звітів Програмі ООН із відновлення та розбудови миру), бухгалтера (відповідального за ведення обліково-фінансової звітності);
 • Досвід роботи у громадському секторі не менше 2 років (для керівника проекту);
 • Знання мов – вільне володіння українською мовою;
 • Бухгалтер повинен мати вищу освіту (пов’язану із бухгалтерським обліком), досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку не менше двох років;
 • Для виконання проекту, організація повинна забезпечити лідерів напрямів роботи та координаторів напрямків роботи у цільових громадах на місцях;
 • Готовність впроваджувати всі правила та регламенти співпраці, запропоновані міжнародним донором;

Зайнятість персоналу:

· Керівник проекту – не більше 0,5-0,75 ставки;

· Бухгалтер – не більше 0,25 ставки.

3.3. Території реалізації конкурсу:

Проект пілотується у мінімум 3 містах Дніпропетровської області:

• Новомосковськ

• Нікополь

• Павлоград

Якщо організація планує додати міста, або працювати на рівні ОТГ, очікується відповідне обґрунтування цього у проектній заявці.

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вимогам, розглядатися не будуть. Заявки, надіслані від фізичних осіб, комерційних організацій, державних установ і організацій, органів місцевого самоврядування, профспілок, політичних партій, релігійних організацій, розглядатися не будуть.

Організації, що мають поточну грантову угоду із компонентом «Громадська безпека та соціальна згуртованість» Програми ООН із відновлення та розбудови миру (технічно – з Програмою Розвитку ООН (ПРООН), не можуть бути відібрані в межах цього конкурсу до завершення дії такої грантової угоди, оскільки одна організація протягом одного грантового періоду може реалізовувати лише одну грантову угоду.

Дедлайн подачі - 31 березня 2020 року. Подробиці за посиланням.

Зверніть увагу, що "Без броні" не є автором оголошення. Будь ласка, контактуйте щодо нього з організаторами.
Оцінити можливість

Пов'язані матеріали

МОМ все ще дає гранти ветеранам до 1000 євро

Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні, розпочинає новий компонент проекту «Підтримка реінтеграції ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей».