Порядок отримання УБД

Командир в/ч, начальник органу/ підрозділу протягом 1 місяця після завершення особою завдань в АТО/ ООС подає довідку + інші документи, які підтверджують участь особи у бойових діях до відповідної відомчої комісії.

При цьому якщо місце постійної дислокації в/ч (органу, підрозділу) безпосередньо у районі АТО/ООС, документи командирами/начальниками подаються на розгляд відомчої комісії не раніше ніж через 30 календарних днів після зарахування осіб до списків в/ч (органу, підрозділу) чи призначення їх на посади.

Якщо командир не подав документи, особа може самостійно звернутися до відповідної комісії. Документи потрібно надсилати рекомендованим листом з повідомленням або особисто зареєструвати звернення у відповідній комісії.

Відомча комісія приймає рішення про надання статусу УБД протягом одного місяця з дня надходження документів.

Посвідчення УБД видається у військовій частині. У разі індивідуального подання, посвідчення видається у відповідній комісії.

У разі виникнення спірних питань, що потребують міжвідомчого врегулювання, відомча комісія передає документи до Міжвідомчої комісії.

Документи:

1. Довідка (оригінал) про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України (зразок 1 додається).

2. Витяги із наказів командира військової частини (по стройовій частині) про вибуття для виконання завдань антитерористичної операції та прибуття після їх виконання.

3. Витяги із наказів (по стройовій частині) першого заступника керівника Антитерористичного центру (командира сектору) про прибуття для виконання завдань антитерористичної операції та вибуття до місця постійної дислокації.

4. Витяги із наказів керівника, (першого заступника, заступника керівника) Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції.

5. Копії посвідчень про відрядження (в разі їх наявності).

6. Копії документів про отримання поранень (в разі їх отримання).

7. Інформація про осіб, яким надається статус учасника бойових дій (зразок 2 додається).

8. Згода на збір та обробку персональних даних (відповідно до вимог статті 6 Закону України «Про захист персональних даних») (зразок 3 додається).

9. Копія першої сторінки паспорта громадянина України (з метою уникнення помилкового написання прізвища, імя та по-батькові).

Всі копії документів повинні бути завірені підписом командира (начальника) військової частини (органу, підрозділу, установи, закладу) та скріплені гербовою печаткою.

Учасники антитерористичної операції, звільнені з військової служби, документи подають через районні військові комісаріати за місцем реєстрації.


Додати коментар