Порядок надання статусу особи з інвалідністю

 1. Отримання особою травми, контузії, каліцтва.
 2. Отримання довідки про травму у командира військової частини. Примітка: якщо інвалідність отримана внаслідок захворювання, то довідка не видається. Якщо командир не видав довідку про обставини травми, після прибуття в госпіталь потрібно написати рапорт на командира з проханням видати довідку. Якщо довідка про обставини травми не буде видана протягом 15-30 днів з моменту надходження рапорту та пояснень звертайтесь до штабу оперативного командування, якому підпорядковується в/ч, з оскарженням бездіяльності. Відмова у видачі довідки також може бути оскаржена шляхом подання рапорту до штабу оперативного командування.

За відсутності довідки про обставини травми потрібно подати довідку про безпосередню участь в АТО (ООС) , витяг з наказу по стройовій частині, копію військового квитка та будь-які інші документи, які засвідчують участь в АТО у період отримання поранення. Комісія може встановити зв’язок на підставі таких документів. У разі відмови звертатися до Центральної військово-лікарської комісії.

 1. Отримання в лікувальному закладі виписного епікризу та направлення на військово-лікарську комісію (комісія лікарів при військово-медичному лікувальному закладі). Ці документи має засвідчити начальник госпіталю. Вони потрібні для оформлення відпустки за станом здоров’я в частині проходження військово-лікарської комісії.
 2. Проходження військово-лікарської комісії. Отримання постанови про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва). Постанову видає голова комісії. Він потрібен для встановлення зв’язку між пораненням та участю у бойових діях.
 3. Проходження медико-соціальної експертної комісії (комісія лікарів при районній поліклініці). Голова МСЕК видає довідку про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності.
 4. На підставі довідки МСЕК видається посвідчення інваліда війни, залежно від групи інвалідності. Посвідчення видається у день звернення особи (органу соціального захисту населення за місцем реєстрації).

Документи для МСЕК(етап 5)

 • копія паспорта;
 • Копія ідентифікаційного коду;
 • Копія медичної книжки;
 • Свідоцтво про хворобу, видане ВЛК (відповідно з додатком №11 до наказу Міністерства оборони України №402 від 14.08.2008 року) ;
 • Копія трудової книжки (у разі наявності);
 • Довідка про придатність військовослужбовця або військовозобов’язаного до військової служби (у разі необхідності);
 • Документи про безпосереднє залучення до виконання завдань в АТО (ООС) районі її (їх) проведення або направлення на прибуття у відрядження для безпосередньої участі в АТО (ООС).

При цьому кожна медико-соціально експертна комісія може уточнювати необхідний перелік документів.


Додати коментар